Cho hàm số (y = f( x ) ) có đồ thị (f'( x ) ) như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số (y = f( x ) ) là:


Câu 83176 Thông hiểu

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị \(f'\left( x \right)\) như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Số điểm cực trị của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\)  là số nghiệm bội lẻ của phương trình \(f'\left( x \right) = 0.\)

Hoặc số điểm cực trị của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\)  là số lần đổi dấu của \(f'\left( x \right).\)  

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.