Cho hàm số (y = f( x ) ) liên tục trên ( mathbb(R) ) và có bảng xét dấu (f'( x ) ) như sau : Hàm số (y = f( x ) ) có bao nhiêu điểm cực trị ?


Câu 83178 Thông hiểu

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng xét dấu \(f'\left( x \right)\) như sau :

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bao nhiêu điểm cực trị ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào bảng biến thiên: Hàm số có điểm cực trị tại \({x_0}\) khi qua \({x_0}\) thì \(f'\left( x \right)\) đổi dấu.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.