Cho hàm số (y = f( x ) ) có đạo hàm (f'(x) ) có đồ thị như hình dưới đây Số điểm cực trị của hàm số (g( x ) = 8f( ((x^3) - 3x + 3) ) ) (-( (2(x^6) - 12(x^4) + 16(x^3) + 18(x^2) - 48x + 1) ) ) là:


Câu 83193 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'(x)\) có đồ thị như hình dưới đây

Số điểm cực trị của hàm số \(g\left( x \right) = 8f\left( {{x^3} - 3x + 3} \right) \) \(-\left( {2{x^6} - 12{x^4} + 16{x^3} + 18{x^2} - 48x + 1} \right)\) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính đạo hàm hàm số \(g\left( x \right)\).

- Sử dụng tương giao, đặt ẩn phụ và giải phương trình \(g'\left( x \right) = 0\).

- Xác định số nghiệm bội lẻ của phương trình \(g'\left( x \right) = 0\), từ đó suy ra số điểm cực trị của hàm số \(g\left( x \right)\) chính là số nghiệm bội lẻ của phương trình \(g'\left( x \right) = 0\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.