Cho hàm số (y = f( x ) = a(x^4) + b(x^2) + c ) biết (a > 0 ), (c > 2017 ) và (a + b + c < 2017 ). Số điểm cực trị của hàm số (y = <=ft| (f( x ) - 2017) right| ) là:


Câu 83195 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^2} + c\) biết \(a > 0\), \(c > 2017\) và \(a + b + c < 2017\). Số điểm cực trị của hàm số \(y = \left| {f\left( x \right) - 2017} \right|\) là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.