Cho hàm số (y = f( x ) ) xác định và liên tục trên ( mathbb(R) ), có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất (m ) và giá trị lớn nhất (M ) của hàm số (y = f( x ) ) trên đoạn ([ ( - 2;2) ] ).


Câu 83203 Thông hiểu

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định và liên tục trên \(\mathbb{R}\), có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất \(m\) và giá trị lớn nhất \(M\) của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên đoạn \(\left[ { - 2;2} \right]\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát đồ thị hàm số trên \(\left[ { - 2;2} \right]\) tìm GTLN (điểm cao nhất) và GTNN (điểm thấp nhất) của hàm số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.