Cho hàm số (y = a(x^3) + b(x^2) + cx + d ) có đồ thị như hình bên: Giá trị nguyên lớn nhất của tham số m để hàm số (y = f( (<=ft| x right| - m) ) ) đồng biến trên khoảng (( (10; + vô cùng ) ) ) là:


Câu 83210 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) có đồ thị như hình bên:

Giá trị nguyên lớn nhất của tham số m để hàm số \(y = f\left( {\left| x \right| - m} \right)\) đồng biến trên khoảng \(\left( {10; + \infty } \right)\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Biến đổi \(f\left( {\left| x \right| - m} \right) = f\left( {\sqrt {{x^2}}  - m} \right)\).

- Tính đạo hàm của hàm số.

- Để hàm số đồng biến trên \(\left( {10; + \infty } \right)\) thì \(y' \ge 0\,\,\forall x \in \left( {10; + \infty } \right)\).

- Dựa vào BBT xác định các khoảng đồng biến của hàm số.

- Sử dụng phương pháp cô lập m.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Luyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.