Nhận xét nào sau đây phản ánh chính xác và toàn diện về tình hình nước ta trong năm 1950?


Câu 83222 Vận dụng cao

Nhận xét nào sau đây phản ánh chính xác và toàn diện về tình hình nước ta trong năm 1950?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đánh giá tình hình nước ta trong năm 1950, nhận xét

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.