Cho các số thực (x, , ,y ) thay đổi thỏa mãn ((x^2) + 2(y^2) + 2xy = 1 ) và hàm số (f( t ) = (t^4) - (t^2) + 2 ). Gọi (M, , ,m ) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của (Q = f( (((x + y + 1))((x + 2y - 2))) ) ). Tính (M + m )?


Câu 83283 Vận dụng cao

Cho các số thực \(x,\,\,y\) thay đổi thỏa mãn \({x^2} + 2{y^2} + 2xy = 1\) và hàm số \(f\left( t \right) = {t^4} - {t^2} + 2\). Gọi \(M,\,\,m\) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của \(Q = f\left( {\dfrac{{x + y + 1}}{{x + 2y - 2}}} \right)\). Tính \(M + m\)?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.