Cho hàm số (y = f( x ) ) liên tục trên ( mathbb(R) ) và có đồ thị như hình vẽ. Gọi (M ) và (m ) tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = f( (1 - 2cos x) ) ) trên ([ (0; , ,((3pi ))(2)) ] ). Giá trị của (M + m ) bằng


Câu 83292 Vận dụng

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có đồ thị như hình vẽ. Gọi \(M\) và \(m\) tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = f\left( {1 - 2\cos x} \right)\) trên \(\left[ {0;\,\,\dfrac{{3\pi }}{2}} \right]\). Giá trị của \(M + m\) bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Đặt \(t = 1 - 2\cos x\), tìm khoảng giá trị của \(t\).

- Quan sát đồ thị hàm số, tìm \(M,\,\,m\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.