banner redirect homepage

Trong môi trường truyền âm, tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là ((L_A) = 80dB )và ((L_B) = 50dB )với cùng cường độ âm chuẩn. Cường độ âm tại A lớn hơn cường độ âm tại B là:  


Câu 83364 Vận dụng

Trong môi trường truyền âm, tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là \({L_A} = 80dB\)và \({L_B} = 50dB\)với cùng cường độ âm chuẩn. Cường độ âm tại A lớn hơn cường độ âm tại B là:

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Công thức tính mức cường độ âm: \(L = 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}}\,\,\left( {dB} \right)\)

Công thức toán học: \(\log a - \log b = \log \dfrac{a}{b}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.