Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là (220căn 2 V ) vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm có biểu thức (i = 5.cos 100pi t , ,( A ) ). Tại thời điểm điện áp có 220V và đang tăng thì cường độ dòng điện là:


Câu 83406 Vận dụng cao

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là \(220\sqrt 2 V\) vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm có biểu thức \(i = 5.\cos 100\pi t\,\,\left( A \right)\). Tại thời điểm điện áp có 220V và đang tăng thì cường độ dòng điện là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng VTLG

Mạch điện chỉ chứa tụ điện có u trễ pha hơn i góc \(\dfrac{\pi }{2}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.