Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc là (omega  = 200rad/s ) vào hai đầu đoạn mạch chứa R, L nối tiếp, trong đó L thay đổi được. Khi (L = (L_1) = (1)(4)H ) và (L = (L_2) = 1H ) thì độ lệch pha giữa điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch là ((phi _1) ) và ((phi _2) ). Biết ((phi _1) + (phi _2) = (pi )(2) ). Giá trị của R là


Câu 83533 Vận dụng

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc là \(\omega  = 200rad/s\) vào hai đầu đoạn mạch chứa R, L nối tiếp, trong đó L thay đổi được. Khi \(L = {L_1} = \dfrac{1}{4}H\) và \(L = {L_2} = 1H\) thì độ lệch pha giữa điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch là \({\varphi _1}\) và \({\varphi _2}\). Biết \({\varphi _1} + {\varphi _2} = \dfrac{\pi }{2}\). Giá trị của R là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức lượng giác

+ Sử dụng biểu thức: \(\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\)

+ Sử dụng biểu thức tính cảm kháng: \({Z_L} = \omega L\)

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.