Số phần tử của tập hợp các điểm chung của một đường thẳng và một mặt phẳng không thể là:


Câu 8358 Nhận biết

Số phần tử của tập hợp các điểm chung của một đường thẳng và một mặt phẳng không thể là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào các vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng: Đường thẳng có thể cắt mặt phẳng, song song hoặc nằm trong mặt phẳng.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Bài toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.