Cho hàm số (f( x ) ) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn ([ (0;((5pi ))(2)) ] ) của phương trình (f( (sin ,x) ) = 1 ) là:


Câu 83599 Vận dụng cao

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thuộc đoạn \(\left[ {0;\dfrac{{5\pi }}{2}} \right]\) của phương trình \(f\left( {\sin \,x} \right) = 1\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Đặt \(\sin x = t\), từ phương trình đã cho suy ra nghiệm \(t\)

Sử dụng đường tròn lượng giác để suy ra số nghiệm \(x\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.