Giả sử M là giao của đường thẳng a và mặt phẳng ( P ). Khẳng định nào sau đây đúng?


Câu 8360 Thông hiểu

Giả sử $M$ là giao của đường thẳng $a$ và mặt phẳng $\left( P \right)$. Khẳng định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất đường thẳng cắt mặt phẳng.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Bài toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.