Cho hàm số (y = f( x ) ) liên tục trên ( mathbb(R) ) và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m ) để phương trình (f( (f( x ) + m) ) + 1 = f( x ) + m ) có đúng 3 nghiệm phân biệt trên ([ ( - 1;1) ] ).


Câu 83600 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có đồ thị như hình vẽ.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) để phương trình \(f\left( {f\left( x \right) + m} \right) + 1 = f\left( x \right) + m\) có đúng 3 nghiệm phân biệt trên \(\left[ { - 1;1} \right]\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp lấy nguyên hàm hai vế và phương pháp nguyên hàm từng phần.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.