Cho hàm số (y = (x^3) + 2m(x^2) + ( (m + 3) )x + 4 , , ,( ((C_m)) ) ). Giá trị của tham số (m ) để đường thẳng (( d ):y = x + 4 ) cắt (( ((C_m)) ) ) tại ba điểm phân biệt (A( (0;4) ), , ,B, , ,C ) sao cho tam giác (KBC ) có diện tích bằng (8căn 2 ) với điểm (K( (1;3) ) ) là:


Câu 83606 Vận dụng

Cho hàm số \(y = {x^3} + 2m{x^2} + \left( {m + 3} \right)x + 4\,\,\,\left( {{C_m}} \right)\). Giá trị của tham số \(m\) để đường thẳng \(\left( d \right):y = x + 4\) cắt \(\left( {{C_m}} \right)\) tại ba điểm phân biệt \(A\left( {0;4} \right),\,\,B,\,\,C\) sao cho tam giác \(KBC\) có diện tích bằng \(8\sqrt 2 \) với điểm \(K\left( {1;3} \right)\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Xét phương trình hoành độ giao điểm và tìm mối quan hệ giữa \({x_1},{x_2}\) là hoành độ của \(B,C\).

+ Viết công thức tính diện tích tam giác \(KBC\) và tìm \(m\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.