Hai mặt phẳng ( alpha  ) và ( beta  ) cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng d. Hai đường thẳng a,b lần lượt nằm trong ( alpha  ),( beta  )  và đều cắt đường thẳng d. Khẳng định nào sau đây sai?


Câu 8361 Nhận biết

Hai mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$ và $\left( \beta  \right)$ cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng $d$. Hai đường thẳng $a,b$ lần lượt nằm trong $\left( \alpha  \right),\left( \beta  \right)$  và đều cắt đường thẳng $d$. Khẳng định nào sau đây sai?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Ta tìm giao tuyến của đường thẳng $b$ và mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$ :

+ Tìm một mặt phẳng chứa $b$ thích hợp

+ Tìm giao tuyến của mặt phẳng này với mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$

+ Tìm giao điểm của giao tuyến đó với đường thẳng $b$

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Bài toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.