Cho hình chóp S.ABC. M,N lần lượt nằm trên 2 cạnh SA,SB sao cho MN không song song với AB. Khi đó giao điểm của MN và mặt phẳng ( (ABC) ) là:


Câu 8362 Nhận biết

Cho hình chóp $S.ABC$. $M,N$ lần lượt nằm trên 2 cạnh $SA,SB$ sao cho $MN$ không song song với $AB$. Khi đó giao điểm của $MN$ và mặt phẳng $\left( {ABC} \right)$ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Tìm một mặt phẳng thích hợp chứa $MN$

+ Tìm giao tuyến của mặt phẳng đó với $\left( {ABC} \right)$

+ Tìm giao điểm của giao tuyến đó với $MN$

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Bài toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.