Một đoạn mạch gốc ADN vùng mã hóa của gen ở vi khuẩn có trình tự các nucleotit như sau: 3’…..GXXAAAGTTAXXTTTXGG….5’Phân tử protein do đoạn gen đó mã hóa có bao nhiêu axit amin?


Câu 83629 Vận dụng

Một đoạn mạch gốc ADN vùng mã hóa của gen ở vi khuẩn có trình tự các nucleotit như sau:

3’…..GXXAAAGTTAXXTTTXGG….5’
Phân tử protein do đoạn gen đó mã hóa có bao nhiêu axit amin?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xác định vị trí mã mở đầu từ đầu 5→ 3’ và mã kết thúc.

Tính số bộ ba → Số axit amin

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.