Cho tứ diện (ABCD ,. ) Gọi (M, , ,N ) lần lượt là trung điểm các cạnh (AB ) và (AC, ) (E ) là điểm trên cạnh (CD ) với (ED = 3EC. ) Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (( (MNE) ) ) và tứ diện (ABCD ) là:


Câu 8363 Vận dụng

Cho tứ diện \(ABCD\,.\) Gọi \(M,\,\,N\) lần lượt là trung điểm các cạnh \(AB\) và \(AC,\) \(E\) là điểm trên cạnh \(CD\) với \(ED = 3EC.\) Thiết diện tạo bởi mặt phẳng \(\left( {MNE} \right)\) và tứ diện \(ABCD\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng định lý ba giao tuyến song song: Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến, nếu có hai đường thẳng song song thì đường thẳng thứ ba cũng song song với chúng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.