Cho đường thẳng d  và mặt phẳng ( alpha  ) . Một mặt phẳng ( beta  )  chứa d và cắt ( alpha  ) theo giao tuyến là đường thẳng d' . Giao điểm của d  và d'  là A . Khẳng định nào sau đây là sai?


Câu 8364 Thông hiểu

Cho đường thẳng $d$  và mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$ . Một mặt phẳng $\left( \beta  \right)$  chứa $d$ và cắt $\left( \alpha  \right)$ theo giao tuyến là đường thẳng $d'$ . Giao điểm của $d$  và $d'$  là $A$ . Khẳng định nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Ta tìm giao tuyến của đường thẳng $b$  và mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$ :

+ Tìm một mặt phẳng chứa $b$  thích hợp

+ Tìm giao tuyến của mặt phẳng này với mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$

+ Tìm giao điểm của giao tuyến đó với đường thẳng $b$

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Bài toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.