Cho hình chóp S.ABCD , đáy là hình thang, đáy lớn AB , Gọi O  là giao của AC  với BD . M  là trung điểm SC . Giao điểm của đường thẳng AM  và mp( (SBD) )  là:


Câu 8366 Thông hiểu

Cho hình chóp $S.ABCD$ , đáy là hình thang, đáy lớn $AB$ , Gọi $O$  là giao của $AC$  với $BD$ . $M$  là trung điểm $SC$ . Giao điểm của đường thẳng $AM$  và $mp\left( {SBD} \right)$  là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đưa về cùng mặt phẳng, tìm trong mặt phẳng $\left( {SBD} \right)$  một đường thẳng đồng phẳng với $AM$ .

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.