Cho đường thẳng a và mặt phẳng (P) không chứa a. Hai đường thẳng b và c cùng nằm trong mặt phẳng (P) và cùng cắt đường thẳng a. Khả năng nào sau đây không thể xảy ra?


Câu 8367 Thông hiểu

Cho đường thẳng $a$ và mặt phẳng $(P)$ không chứa $a.$ Hai đường thẳng $b$ và $c$ cùng nằm trong mặt phẳng $(P) $ và cùng cắt đường thẳng $a.$ Khả năng nào sau đây không thể xảy ra?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Giao điểm của đường thẳng $a$ và $mp(P)$ là giao điểm của đường thẳng $a$ và một đường thẳng khác nằm trong $(P).$

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng (nếu có) là duy nhất.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.