Có bao nhiêu bộ ba số thực (( (x;y;z) ) ) thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau    ( begin(array)(*(20)(l))((3^(căn[3](((x^2)))))((.9)^(căn[3](((y^2)))))((.27)^(căn[3](((z^2))))) = (3^6)) (x.(y^2).(z^3) = 1) )


Câu 83748 Vận dụng cao

Có bao nhiêu bộ ba số thực \(\left( {x;y;z} \right)\) thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau 

 

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{3^{\sqrt[3]{{{x^2}}}}}{{.9}^{\sqrt[3]{{{y^2}}}}}{{.27}^{\sqrt[3]{{{z^2}}}}} = {3^6}}\\
{x.{y^2}.{z^3} = 1}
\end{array}\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đưa hệ phương trình về hệ đơn giản để giải.

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.