Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường,  một  gen quy định một tính  trạng và  gen  trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh sẽ cho kiểu  hình mang 3  tính  trạng trội và một tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ là


Câu 83764 Vận dụng

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường,  một  gen quy định một tính  trạng và  gen  trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh sẽ cho kiểu  hình mang 3  tính  trạng trội và một tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình đời con của mỗi tính trạng

- Tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình đời con sẽ bằng tích tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của các tính trạng.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.