Cho hình chóp tứ giác đều (S.ABCD ) có cạnh đáy bằng (a , , , ,( (a > 0) ). ) Các điểm (M, , ,N, , ,P ) lần lượt là trung điểm của (SA, , ,SB, , ,SC ,. ) Mặt phẳng (( (MNP) ) ) cắt hình chóp theo một thiết diện có diện tích bằng:


Câu 8379 Vận dụng

Cho hình chóp tứ giác đều \(S.ABCD\) có cạnh đáy bằng \(a\,\,\,\,\left( {a > 0} \right).\) Các điểm \(M,\,\,N,\,\,P\) lần lượt là trung điểm của \(SA,\,\,SB,\,\,SC\,.\) Mặt phẳng \(\left( {MNP} \right)\) cắt hình chóp theo một thiết diện có diện tích bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng \(\left( {MNP} \right)\).

- Nhận dạng thiết diện và tính diện tích.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.