Cho hình chóp S.ABCD có M, N lần lượt nằm trên các cạnh SC, BC. Gọi P là giao điểm của SD với mặt phẳng (AMN). L là giao AN và BD. K là giao AM và LP. Khẳng định nào sau đây đúng?


Câu 8380 Vận dụng cao

Cho hình chóp $S.ABCD $ có $M, N$ lần lượt nằm trên các cạnh $SC, BC.$ Gọi $P$ là giao điểm của $SD$ với mặt phẳng $(AMN).$ $L$ là giao $AN$ và $BD.$ $K$ là giao $AM$ và $LP.$ Khẳng định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Xét tính đúng sai của từng đáp án dựa vào các quan hệ điểm thuộc đường thẳng, điểm thuộc mặt phẳng.

- Sử dụng phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng để tìm giao tuyến hai mặt phẳng \(\left( {AMN} \right)\) và \(\left( {SBD} \right)\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Bài toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.