Cho hàm số (y = (( (x + 2) )^( - 2)) ). Hệ thức giữa (y ) và (y'' ) không phụ thuộc vào (x ) là:


Câu 83831 Vận dụng

Cho hàm số \(y = {\left( {x + 2} \right)^{ - 2}}\). Hệ thức giữa \(y\) và \(y''\) không phụ thuộc vào \(x\) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Sử dụng công thức tính đạo hàm \(\left( {{u^n}} \right)' = n.{u^{n - 1}}.u'\).

- Biểu diễn \(y''\) theo \(y\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.