Cho (a > 0, , ,b > 0 ) và (ln ((a + b))(3) = ((2ln a + ln b))(3) ). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:


Câu 83851 Vận dụng

Cho \(a > 0,\,\,b > 0\) và \(\ln \dfrac{{a + b}}{3} = \dfrac{{2\ln a + \ln b}}{3}\). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức: \({\log _a}{x^m} = m{\log _a}x\), \({\log _a}x + {\log _a}y = {\log _a}\left( {xy} \right)\) (giả sử các biểu thức là có nghĩa).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.