Tập tất cả các giá trị của tham số (a ) để hàm số (y = (( (a - 2) )^x) ) nghịch biến trên ( mathbb(R) ) là:


Câu 84055 Thông hiểu

Tập tất cả các giá trị của tham số \(a\) để hàm số \(y = {\left( {a - 2} \right)^x}\) nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Hàm số \(y = {a^x}\) với \(0 < a \ne 1\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\) khi và chỉ khi \(a > 1\) và nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) khi và chỉ khi \(0 < a < 1\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.