Hàm số nào sau đây nghịch biến trên (( ( - vô cùng ; + vô cùng ) ) )?


Câu 84058 Thông hiểu

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\)?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Hàm số \(y = {a^x}\,\,\,\left( {0 < a \ne 1} \right)\) nghịch biến trên \(\left( { - \infty ; + \infty } \right) \Leftrightarrow 0 < a < 1\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.