Tìm tất cả các giá trị thực của (m ) để hàm số (y = (2^((x^3) - (x^2) + m ,x + 1)) ) đồng biến trên (( (1;2) ) )


Câu 84075 Vận dụng

Tìm tất cả các giá trị thực của \(m\) để hàm số \(y = {2^{{x^3} - {x^2} + m\,x + 1}}\) đồng biến trên \(\left( {1;2} \right)\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Hàm số \(y = {a^x}\;\left( {0 < a \ne 1} \right)\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\) khi \(a > 1\) và nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) khi \(0 < a < 1.\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.