banner redirect homepage

Đồ thị của hàm số (y = f( x ) )  đối xứng với đồ thị của hàm số (y = (a^x) , ,( (a > 0, , ,a # 1) ) ) qua điểm (M( (1;1) ) ). Giá trị của hàm số (y = f( x ) ) tại (x = 2 + (log _a)(1)((2020)) ) bằng:


Câu 84192 Vận dụng

Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\)  đối xứng với đồ thị của hàm số \(y = {a^x}\,\,\left( {a > 0,\,\,a \ne 1} \right)\) qua điểm \(M\left( {1;1} \right)\). Giá trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) tại \(x = 2 + {\log _a}\dfrac{1}{{2020}}\) bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\,\,\left( {{C_1}} \right)\) và \(y = g\left( x \right)\,\,\left( {{C_2}} \right)\) đối xứng nhau qua điểm \(I\left( {a;b} \right) \Leftrightarrow \) Lấy đối xứng mọi điểm M thuộc \(\left( {{C_1}} \right)\) qua I ta được điểm N luôn thuộc \(\left( {{C_2}} \right)\), và ngược lại.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.