Đồ thị của hàm số (y = f( x ) )  đối xứng với đồ thị của hàm số (y = (a^x) , ,( (a > 0, , ,a # 1) ) ) qua điểm (M( (1;1) ) ). Giá trị của hàm số (y = f( x ) ) tại (x = 2 + (log _a)(1)((2020)) ) bằng:


Câu 84192 Vận dụng

Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\)  đối xứng với đồ thị của hàm số \(y = {a^x}\,\,\left( {a > 0,\,\,a \ne 1} \right)\) qua điểm \(M\left( {1;1} \right)\). Giá trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) tại \(x = 2 + {\log _a}\dfrac{1}{{2020}}\) bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\,\,\left( {{C_1}} \right)\) và \(y = g\left( x \right)\,\,\left( {{C_2}} \right)\) đối xứng nhau qua điểm \(I\left( {a;b} \right) \Leftrightarrow \) Lấy đối xứng mọi điểm M thuộc \(\left( {{C_1}} \right)\) qua I ta được điểm N luôn thuộc \(\left( {{C_2}} \right)\), và ngược lại.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.