Cho hàm số (f( x ) = ln ( ((e^x) + m) ) ) có (f'( ( - ln 2) ) = (3)(2). ) Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Câu 84198 Vận dụng

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \ln \left( {{e^x} + m} \right)\) có \(f'\left( { - \ln 2} \right) = \frac{3}{2}.\) Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức đạo hàm của hàm logarit sau đó giải bất phương trình để tìm \(m.\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.