Xét các số thực (a ), (b ) thỏa mãn (a > b > 1 ). Tìm giá trị nhỏ nhất ((P_( min )) ) của biểu thức (P = log _((a)(b))^2( ((a^2)) ) + 3(log _b)( ((a)(b)) ) ).


Câu 84199 Vận dụng

Xét các số thực \(a\), \(b\) thỏa mãn \(a > b > 1\). Tìm giá trị nhỏ nhất \({P_{\min }}\) của biểu thức \(P = \log _{\frac{a}{b}}^2\left( {{a^2}} \right) + 3{\log _b}\left( {\dfrac{a}{b}} \right)\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng các tính chất của hàm logarit.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.