Cho các số thực không âm x,y,z thỏa mãn ((5^x) + (25^y) + (125^z) = 2020 ). Giá trị nhỏ nhất của biếu thức (T = (x)(6) + (y)(3) + (z)(2) ) là


Câu 84206 Vận dụng cao

Cho các số thực không âm x,y,z thỏa mãn \({5^x} + {25^y} + {125^z} = 2020\). Giá trị nhỏ nhất của biếu thức \(T = \dfrac{x}{6} + \dfrac{y}{3} + \dfrac{z}{2}\) là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.