Số nghiệm nguyên của bất phương trình ((4^x) - (5.2^x) + 4 < 0 ) là:


Câu 84220 Vận dụng

Số nghiệm nguyên của bất phương trình \({4^x} - {5.2^x} + 4 < 0\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Giải bất phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ: \(t = {2^x}.\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.