Tập nghiệm của bất phương trình ((9^(log _9^2x)) + (x^(((log )_9)x)) <= 18 ) là:


Câu 84234 Vận dụng

Tập nghiệm của bất phương trình \({9^{\log _9^2x}} + {x^{{{\log }_9}x}} \le 18\) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tìm ĐKXĐ của bất phương trình.

- Biến đổi \({9^{\log _9^2x}} = {9^{{{\log }_9}x.{{\log }_9}x}}{\left( {{9^{{{\log }_9}x}}} \right)^{{{\log }_9}x}}\), sử dụng công thức \({a^{{{\log }_a}x}} = x\).

- Sử dụng phương pháp logarit hai vế của bất phương trình.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.