Họ các nguyên hàm của hàm số (f( x ) = (cos ^2)x ) là:


Câu 84259 Thông hiểu

Họ các nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {\cos ^2}x\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Sử dụng công thức hạ bậc \({\cos ^2}x = \dfrac{{1 + \cos 2x}}{2}\).

- Sử dụng các công thức tính nguyên hàm: \(\int {dx}  = x + C\), \(\int {\cos kxdx}  = \dfrac{1}{k}\sin kx + C\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.