Giả sử (F( x ) = ( (a(x^2) + bx + c) )(e^x) ) là một nguyên hàm của hàm số (f( x ) = (x^2)(e^x) ). Tính tích (P = abc ).


Câu 84264 Vận dụng

Giả sử \(F\left( x \right) = \left( {a{x^2} + bx + c} \right){e^x}\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {x^2}{e^x}\). Tính tích \(P = abc\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: \(F\left( x \right)\) là 1 nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right)\) thì \(F'\left( x \right) = f\left( x \right)\).

Bước 2: Đồng nhất hệ số tìm a,b,c.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.