Cho hàm số (F( x ) = (x^2) ) là một nguyên hàm của hàm số (f( x )(e^(4( rm(x)))) ), hàm số (f( x ) ) có đạo hàm (f'( x ) ). Họ nguyên hàm của hàm số (f'( x )(e^(4( rm(x)))) ) là


Câu 84269 Vận dụng

Cho hàm số \(F\left( x \right) = {x^2}\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right){e^{4{\rm{x}}}}\), hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right)\). Họ nguyên hàm của hàm số \(f'\left( x \right){e^{4{\rm{x}}}}\) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tìm \(f\left( x \right) = F'\left( x \right)\).

- Áp dụng các công thức tính nguyên hàm cơ bản.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.