Hệ quả lớn nhất của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đối với xã hội Việt Nam là gì?


Câu 84360 Vận dụng

Hệ quả lớn nhất của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đối với xã hội Việt Nam là gì?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Nhận xét những chuyển biến về xã hội, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.