Nhỏ từ từ 0,125 lít dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Tính giá trị m?


Câu 84385 Vận dụng

Nhỏ từ từ 0,125 lít dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Tính giá trị m?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Các phản ứng giữa các ion:

OH- + H+  → H2O

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

→ nếu nOH- → Al(OH)3 hòa tan một phần

OH-  + Al(OH)3 → AlO2- + 2H2O

Ba2+ +SO42- → BaSO4

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.