Một cơ thể động vật có kiểu gen (((Ab))((aB))((De))((de))((MG))((mG)) )XHY. Trong quá trình hình thành giao tử đực ở một số tế bào cặp nhiễm sắc thể (((Ab))((aB)) ) không phân li trong giảm phân I giảm phân II diễn ra bình thường ;các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường trong giảm phân. Theo lý thuyết số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là:


Câu 84453 Vận dụng cao

Một cơ thể động vật có kiểu gen \(\frac{{Ab}}{{aB}}\frac{{De}}{{de}}\frac{{MG}}{{mG}}\)XHY. Trong quá trình hình thành giao tử đực ở một số tế bào cặp nhiễm sắc thể \(\frac{{Ab}}{{aB}}\) không phân li trong giảm phân I giảm phân II diễn ra bình thường ;các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường trong giảm phân. Theo lý thuyết số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tính số loại tinh trùng bình thường và đột biến

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.