Cho giao phối giữa gà trống và gà mái có cùng kiểu hình chân cao, lông xám. Thu được F1 có tỷ lệ kiểu hình: Giới đực: 75% con chân cao, lông xám: 25% con chân cao lông vàng Giới cái: 30% con chân cao, lông xám:7,5% con chân thấp lông xám: 42,5% con chân thấp lông vàng: 20% con chân cao lông vàng. Biết rằng không xảy ra đột biến, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? I. Tính trạng màu lông do 1 cặp gen nằm trên NST giới tính quy định II. Tần số HVG bằng 20% III. Gà trống chân cao, lông xám có kiểu gen thuần chủng ở F1 chiếm 5% IV. Có 4 kiểu gen quy định gà mái chân cao lông vàng


Câu 84455 Vận dụng cao

Cho giao phối giữa gà trống và gà mái có cùng kiểu hình chân cao, lông xám. Thu được F1 có tỷ lệ kiểu hình:

Giới đực: 75% con chân cao, lông xám: 25% con chân cao lông vàng

Giới cái: 30% con chân cao, lông xám:7,5% con chân thấp lông xám: 42,5% con chân thấp lông vàng: 20% con chân cao lông vàng.

Biết rằng không xảy ra đột biến, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Tính trạng màu lông do 1 cặp gen nằm trên NST giới tính quy định

II. Tần số HVG bằng 20%

III. Gà trống chân cao, lông xám có kiểu gen thuần chủng ở F1 chiếm 5%

IV. Có 4 kiểu gen quy định gà mái chân cao lông vàng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xác định quy luật di truyền

Xác định kiểu gen P, tần số hoán vị

Xác định tính đúng sai của các kết luận

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.