Điện tích (q = (10^( - 8)) , ,C ) di chuyển dọc theo các cạnh của tam giác đều ABC cạnh  (a = 10 , ,cm ) trong điện trường đều cường độ điện trường là (E = 300 , ,V/m ), ( overrightarrow E //BC ). Tính công của lực điện trường khi  (q ) di chuyển trên mỗi cạnh của tam giác:


Câu 84548 Vận dụng

Điện tích \(q = {10^{ - 8}}\,\,C\) di chuyển dọc theo các cạnh của tam giác đều ABC cạnh \(a = 10\,\,cm\) trong điện trường đều cường độ điện trường là \(E = 300\,\,V/m\), \(\overrightarrow E //BC\). Tính công của lực điện trường khi \(q\) di chuyển trên mỗi cạnh của tam giác:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Công của lực điện: \(A = qEd\)

Trong đó, d là hình chiếu của quỹ đạo lên phương của đường sức điện.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.