Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?


Câu 84559 Vận dụng

Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phân tích các hệ quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.