Trên một mạch của gen có tỉ lệ A:T:X:G = 4:2:2:1. Tỉ lệ ((A + T))((X + G)) của gen là:


Câu 846 Vận dụng

Trên một mạch của gen có tỉ lệ A:T:X:G = 4:2:2:1. Tỉ lệ $\frac{{A + T}}{{X + G}}$ của gen là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Hai mạch của gen có số nuclêôtit như nhau.

Theo nguyên tắc bổ sung A= T, G = X.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.