Một hạt bụi có khối lượng (m = (10^( - 11)) , ,g ) nằm trong khoảng hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Khoảng cách giữa hai bản (d = 0,5 , ,cm ). Chiếu ánh sáng tử ngoại vào hạt bụi, do mất một phần điện tích, hạt bụi sẽ mất cân bằng. Để thiết lập lại cân bằng, người ta phải tăng hiệu điện thế giữa hai bản lên một lượng (Delta U = 34 , ,V ). Biết rằng hiệu điện thế giữa hai bản lúc đầu bằng (306,3 , ,V ). Lấy (g = 10 , ,m/(s^2) ). Điện lượng đã mất đi là?


Câu 84604 Vận dụng

Một hạt bụi có khối lượng \(m = {10^{ - 11}}\,\,g\) nằm trong khoảng hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Khoảng cách giữa hai bản \(d = 0,5\,\,cm\). Chiếu ánh sáng tử ngoại vào hạt bụi, do mất một phần điện tích, hạt bụi sẽ mất cân bằng. Để thiết lập lại cân bằng, người ta phải tăng hiệu điện thế giữa hai bản lên một lượng \(\Delta U = 34\,\,V\). Biết rằng hiệu điện thế giữa hai bản lúc đầu bằng \(306,3\,\,V\). Lấy \(g = 10\,\,m/{s^2}\). Điện lượng đã mất đi là?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hạt bụi cân bằng khi các lực tác dụng lên nó cân bằng

Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế U = E.d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.